Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng        Tel:031.3744148 - 3944688

 

Tin Tức

     
Danh sách học sinh giỏi TDTT cấp Quận năm học 2013-2014  (23-04-2014)
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP QUẬN NĂM HỌC 2013 -2014  (18-04-2014)
KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013 -2014  (18-04-2014)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 9A3 LẦN 2 NĂM HỌC 2013 -2014  (18-04-2014)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 9A2 LẦN 2 NĂM HỌC 2013 -2014  (18-04-2014)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 9A1 LẦN 2 NĂM HỌC 2013 -2014  (18-04-2014)

    

Hỗ trợ trực tuyến
quản trị

Thông tin truy cập

54.196.196.72

Đếm truy cập