Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng        Tel:031.3744148 - 3944688

 

Tin Tức

     
Danh sách giáo viên điều tra phổ cập tại tổ dân phố  (27-08-2014)
Phân công chuyên môn năm học 2014 -2015  (27-08-2014)
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2014  (27-08-2014)
Kế hoạch phòng chống cơn bão số 2 năm 2014  (18-07-2014)
KẾT QUẢ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2014 -2015 LẦN I  (17-07-2014)
DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY KHỐI 6 NĂM HỌC 2014 -2015  (30-05-2014)

    

Hỗ trợ trực tuyến
quản trị

Thông tin truy cập

54.166.135.200

Đếm truy cập