Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng        Tel:031.3744148 - 3944688

 

Tin Tức

     
Kết quả Công đoàn GD thành phố về kiểm tra công tác Công đoàn năm học 2013-2014  (17-04-2014)
KẾT QUẢ THANH TRA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 -2014  (12-04-2014)
HỘI THẢO ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ NHÓM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH MÔN TOÁN  (12-04-2014)
Chào cờ tháng 4/2014  (10-04-2014)
ĐĂNG KÍ DẠY HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP MÔN TOÁN NĂM HỌC 2013 -2014  (07-04-2014)
Kế hoạch Công tác Đội và HĐNGLL tháng 4/2014  (28-03-2014)

    

Hỗ trợ trực tuyến
quản trị

Thông tin truy cập

54.211.231.221

Đếm truy cập