Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng        Tel:031.3744148 - 3944688

 

Tin Tức

     
Kế hoạch phòng chống cơn bão số 2 năm 2014  (18-07-2014)
KẾT QUẢ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2014 -2015 LẦN I  (17-07-2014)
DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY KHỐI 6 NĂM HỌC 2014 -2015  (30-05-2014)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 9 LẦN 2 ĐỀ PGD  (29-05-2014)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CUỐI NĂM NĂM HỌC 2013 -2014  (26-05-2014)
HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013 - 2014  (19-05-2014)

    

Hỗ trợ trực tuyến
quản trị

Thông tin truy cập

54.205.247.203

Đếm truy cập